A közbeszerzési tanácsadó feladata

közbeszerzési tanácsadó

Közbeszerzési tanácsadó képzése

Magyarországon a közbeszerzési eljárások során, de nem csak az állami, de az EU pályázati rendszerekben gyakran találkozunk a közbeszerzési tanácsadó személyével. Arról az érintettek általában halálosan meg vannak győződve, hogy nekik szükségük van rá, de, hogy pontosan egy közbeszerzési referens mit csinál, már kevesebben mondanák meg.

Önmagában a közbeszerzési tanácsadó még nem jelent jogi végzettséget, a minősítés egy OKJs tanfolyam elvégeztével megszerezhető. Közbeszerzési szaktanácsadó képzés számos nagyvárosban indul hazánkban, nem csak a fővárosban, de Győrött, vagy Debrecenben is folytathatunk tanulmányokat. A képzés jellegétől függően egy vagy két évet vesz igénybe, és nem egy sétagalopp. Nem feltétlenül követel meg előképzettséget, de jól kösse fel a gatyáját, aki minden előismeret nélkül szeretne ennek nekivágni. Gyakran olyan cégek szánják rá magukat, hogy egy egy alkalmazottat ilyen képzésre küldjék, ahol rendszeres a pályázatírás vagy az azokon való részvétel. A közbeszerzési referens tananyag ugyan elérhető, de ez tipikusan az a szakma, ahol a jogszabályok puszta ismerete még nem elegendő. Folyamatos önképzést igénylő munka ez, és a tapasztalatszerzés is elengedhetetlen.

Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

Teljes nevén a Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói minősítés – röviden FAKSZ – egy újabb lépcsőfok az emlegetett véget nem érő képzések útján. A FAKSZ-os közbeszerzési tanácsadó első körben felelős, ami azt takarja, hogy rendelkezik felelősségbiztosítással az általa lefolytatott eljárások jogszerűségét illetően. A felelősségbiztosítás szükséges előfeltétele a FAKSZ regisztrációnak és évi ötven millió, vagy káreseményenként legalább huszonöt millió forintig terjed.

Másodsorban a közbeszerzési tanácsadó akkreditált, azaz a kormány rendszerében regisztrált és számon van tartva. Ennek megfelelően minden FAKSZ rendelkezik egy azonosítóval, ami alapján az adatbázisban lekereshető eddigi tevékenysége.

A FAKSZ megszerzése további feltételek teljesítését is megkívánja az egyszeri közbeszerzési tanácsadó részéről. Először is szükséges egy felsőfokú végzettség, majd ezen felül megadott szakmai képzések elvégzése. A törvényben foglalt mennyiségű közbeszerzési gyakorlat, valamint erkölcsi bizonyítvány és egy nyilatkozat arról, hogy a kérelmezővel szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ezután már „csak„ hetvenötezer forint regisztrációs díjat kell megfizetni és várni az elbírálást.

A közbeszerzési tanácsadó hatáskörei

Ennek ellenére megéri FAKSZ-osodni. Ugyanis a jogszabályok szerint az alábbi esetekben csak olyan közbeszerzési tanácsadó alkalmazható, aki egyben FAKSZ is. Többek között akkor, ha részben vagy teljesen Uniós forrásból valósul meg a közbeszerzés, ha megadott értékhatárokat meghalad a közbeszerzés, illetve jogorvoslati eljárások során a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

Alapvetően persze a közbeszerzési tanácsadó is pályázatok elbírálásában és megvalósulásában segít, ellenben minél nagyobb a beruházás és a felelősség, annál valószínűbb, hogy a jogszabály FAKSZ-ot ír elő. Általánosságban véve azonban a pályázatok elkészítésétől annak kivitelezéséig minden munkafolyamatban szükség van rájuk. Az ajánlatkérő el kell készítse a pályázatot megadott előírások alapján és ez nem csak annyi, hogy a kitalált feltételekkel meghirdetik a hivatalos fórumokon a pályázatot.

Ki kell dolgozni egy szabályzatot, dönteni kell a beérkező pályázatokat elbíráló bizottságról, a szükséges keretdokumentumokat elő kell készíteni és alkalmasint szakmai tanácsokkal segíteni az ajánlatkérőt. Ugyanígy ajánlattevői oldalon is igaz, hogy a közbeszerzési tanácsadó jelentős mértékben részt vesz a dokumentumok összeállításában. Segít a pályázatot összerakni a jogszabálynak és kiírásnak megfelelően, de már az is előfordulhat, hogy kezdettől fogva figyeli a pályázati lehetőségeket és ő hívja fel az ügyfél figyelmét egy lehetőségre.

Az elbíráláskor ugyanúgy tevékenyen részt vesz, mint a kivitelezés és ellenőrzés fázisában. A közbeszerzési tanácsadó részt vesz a tárgyalásokon, alkalmasint képviseli ügyfelét – akár ajánlattevő, akár ajánlatkérőről legyen is szó – és általánosságban véve gondoskodik róla, hogy a jogszabályoknak megfelelően folyik le a teljes közbeszerzési eljárás. Jogorvoslati estekben az ő feladata a képviselet, ugyanakkor alkalmasint képzést is tarthat.

Mit várhatok egy közbeszerzési tanácsadó felkérése után?

A közbeszerzési tanácsadó általában vagy a pályázat kiírása előtt kerül kapcsolatba az ajánlatkérővel, vagy a pályázati anyag benyújtása előtt az ajánlattevővel. Ugyan minket képvisel, de mindkét esetben elvárhatjuk, hogy a folyamat egészére legyen rálátása és minden tekintetben a szabályos eljárásmenetet tartsa szem előtt.

Közvetlen kapcsolatfelvétel után arra számíthatunk, hogy tájékozódni fog: hol tart a folyamat, miről van szó pontosan, mekkora értékekben mozgunk. Az értékhatár az egyik lényeges kitétel annak megállapításakor, hogy szükséges-e FAKSZ-ot bevonni, vagy „elegendő” a közbeszerzési tanácsadó további képesítések nélkül.